Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

26. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
25. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
24. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
23. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
22. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
21. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
20. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
17. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
Svečana sjednica -15. septembar – Dan Grada Zavidovići
16. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
15. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
14. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
13. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
12. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

11. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
10. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
9. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
8. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
7. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
6. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
5. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići
3. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići