ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA 2022 GODINU

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Zamjena stolarije na Gradskoj sportskoj dvorani

Tenderska dokumentacija – Zamjena stolarije na Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

Tenderska dokumentacija – Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

Tenderska dokumentacija ISPRAVKA Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

Tenderska dokumentacija – Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

Tenderska dokumentacija ISPRAVKA Javna nabavka parne lokomotive za potrebe Grada Zavidovići

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Dodatni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljčić-Brankovići

Tenderska dokumentacija – Dodatni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljčić-Brankovići

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Pružanje usluga održavanja poslovno – informacionog sistema IMEL DMS općine Zavidovići za 2022 godinu

Tenderska dokumentacija – Pružanje usluga održavanja poslovno – informacionog sistema IMEL DMS općine Zavidovići za 2022 godinu

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Održavanje postojećeg informacionog sistema JapetEurobudžet sa uključenim modulima i programskog rješenja općinskih naknada za 2022. godine

Tenderska dokumentacija – Održavanje postojećeg informacionog sistema JapetEurobudžet sa uključenim modulima i programskog rješenja općinskih naknada za 2022. godine

ODLUKE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području sliva rijeke Krivaja