MJESNE ZAJEDNICE

OSNIVANJE MJESNIH ZAJEDNICA GRADA ZAVIDOVIĆI

Na području općine Zavidovići osnovana je 21 mjesna zajednica na osnovu  Odluke o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Zavidovići
(„Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 8/2004, 12/2004 i 1/2005 ).

– Odluka o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Zavidovići
(“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 8/2004),
– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na podrucju općine Zavidovići
(“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 12/2004),
– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Zavidovići
(“Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 1/2005).

Obrasci za izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica 


SPISAK MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE ZAVIDOVIĆI

1. Mjesna zajednica “Asim Čamdžić”

2. Mjesna zajednica “Klek”

3. Mjesna zajednica “Branioci grada”

4. Mjesna zajednica “Rujnica”

5. Mjesna zajednica “Dolina Alići”

6. Mjesna zajednica “Vozuća”

7. Mjesna zajednica “Ribnica”

8. Mjesna zajednica “Maoča”

9. Mjesna zajednica “Kovači”

10. Mjesna zajednica “Brezik”

11. Mjesna zajednica “Pašin Konak”

12. Mjesna zajednica “Krivaja- Smailbašići”

13. Mjesna zajednica “Gostović”

14. Mjesna zajednica “Lovnica”

15. Mjesna zajednica “Mahoje”

16. Mjesna zajednica “Dubravica”

17. Mjesna zajednica “Dolac”

18. Mjesna zajednica “Donji Gostović”

19. Mjesna zajednica “Mećevići”

20. Mjesna zajednica “Krivaja”

21. Mjesna zajednica “Stipovići”