SLUŽBA ZA UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE

Nadležnost službe: SLUŽBA ZA UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE


Remzo Šogolj, dipl. ing. geod.
Pomoćnik načelnika
Telefon: 032-206-796
remzo.sogolj@zavidovici.ba


Dželo Safet, prof.
Viši stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja i mobilizaciju
Telefon:  032-206-797
safet.dzelo@zavidovici.ba


Kenan Hadžić, prof.
Viši stručni saradnik za planove zaštite i spašavanja i poslove vatrogastva
Telefon:  032-206-797
kenan.hadzic@zavidovici.ba


Jasmin Ćosić
Viši referent za MTS-a, NUS-a i MES-a
Telefon:  032-206-798
jasmin.cosic@zavidovici.ba


Senad Huskanović
Referent za osmatranje i uzbunjivanje
Telefon:  032 121
senad.huskanovic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO – PROFESIONALNA  VATROGASNA  JEDINICA


 Edin Pašić
Viši referent za vozni park vatrogasne jedinice i gašenje požara – vatrogasac

Telefon: 032  123


Vatrogasci: Enes Ikanović, Omer Muratović, Zijad Halilović, Redžo Seferović, Bego Vuković, Esad Ridžal, Emir Muratović,  Remzo Krainić, Medžić Hazim, Sead Šehić, Izudin Bećiragić, Asim Krainić, Hašim Mehić, Suad Muratović
Telefon: 032  123