SLUŽBA ZA UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE

Nadležnost službe: SLUŽBA ZA UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE


Remzo Šogolj, dipl. ing. geod.
Pomoćnik načelnika
Telefon: 032-206-796
remzo.sogolj@zavidovici.ba


Dželo Safet, prof.
Viši stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja i mobilizaciju
Telefon:  032-206-797
safet.dzelo@zavidovici.ba


Kenan Hadžić, prof.
Viši stručni saradnik za planove zaštite i spašavanja i poslove vatrogastva
Telefon:  032-206-797
kenan.hadzic@zavidovici.ba


Jasmin Ćosić
Viši referent za MTS-a, NUS-a i MES-a
Telefon:  032-206-798
jasmin.cosic@zavidovici.ba


Senad Huskanović
Referent za osmatranje i uzbunjivanje
Telefon:  032 121
senad.huskanovic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO – PROFESIONALNA  VATROGASNA  JEDINICA


 Edin Pašić
Viši referent za vozni park vatrogasne jedinice i gašenje požara – vatrogasac

Telefon: 032  121


Vatrogasci: Enes Ikanović, Omer Muratović, Zijad Halilović, Šaban Čahtarević, Redžo Seferović, Bego Vuković, Esad Ridžal, Emir Muratović,  Šemsudin Bajrić, Remzo Krainić, Medžić Hazim, Tursić Mehmedalija, Sead Šehić, Izudin Bećiragić, Asim Krainić, Halil Sinanović,Hašim Mehić, Suad Muratović
Telefon: 032  121