SREDNJE ŠKOLE

SREDNJE ŠKOLE
U  općini Zavidovići postoje tri srednje škole: JU “Gimnazija Rizah Odžečkić”, JU “Srednja tehnička škola” i JU “Srednja mješovita škola”


JU “Gimnazija Rizah Odžečkić” Zavidovići

Osnovana 1954. godine pod nazivom “Nepotpuna realna gimnazija”
Nakon završenog drugog razreda učenici se opredijeljuju za izborno područje prema svojim sklonostima.
Izborna područja su: matematičko-informatičko, pedagoško, društveno, prirodno, jezičko izborno područje i informaciono-komunikaciono.
Direktor škole je Mensur Sinanović, profesor tjelesnog odgoja i sporta
Adresa: Gimnazija Rizah Odžečkić, Stjepana Radića 43, Zavidovići
E-mail:  gimzav@bih.net.ba 
Tel/fax: 032/465-051


   JU “Srednja tehnička škola” Zavidovići

Osnovana je 1973. godine, učenici su sticali zvanje tehničara.
Učenici se stručno osbosobljavaju, kroz određene struke i stiču određena zvanja  i to: tehničar finalne obrade drveta, ekonomski tehničar, šumarski tehničar općeg smjera, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, arhitektonski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama i poljoprivredni tehničar općeg smjera.
Direktor škole je Hasić Alen, diplomirani inženjer mašinstva
Adresa: Srednja tehnička škola, Mehmed paše Sokolovića b.b., Zavidovići
E-mail: stszav@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-061, 032/465-064


   JU “Mješovita srednja škola” Zavidovići

Osnovana je 1945. godine kao prva srednja škola na općini Zavidovići.
Učenici se stručno osbosobljavaju za 13 zanimanja tehničkog i stručnog smjera i to: tehničar drumskog saobraćaja, tehničar fizioterapeut (novo), frizer-vlasuljar, konfekcionar tekstila-krojač, prodavač, zavarivač, vozač motornih vozila, automehaničar, elektroinstalater, stolar, bravar, kuhar (novo) i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.
Direktor škole je Hajrudin Čamdžić, Bachelor inženjer mašinstva
Adresa: Mješovita srednja škola, Stjepana Radića 43, Zavidovići
E-mail: mss.zavidovici@gmail.com
Tel/fax: 032/465-056, 032/465-055


Informacija o mogućnosti obrazovanja odraslih u srednjim školama sa područja općine   Zavidovići

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/2014) na području općine Zavidovići obrazovanje odraslih osoba provodit će se u dvije srednje škole: JU “Mješovita srednja škola” Zavidovići i JU “Srednja tehnička škola” Zavidovići. Prema podacima koje smo dobili od direktora Srednje tehničke škole,  ova škola ima saglasnost od nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za  obrazovanje odraslih za zanimanje Ekonomski tehničar. Cjenovnik za ovu vrstu obrazovanja utvrdit će Školski odbor nakon čega će raspisati javni konkurs za prijem  kandidata koji imaju namjeru da se školuju za navedeno zanimanje. Prema informaciji direktora Mješovite srednje škole ova Ustanova je Rješenjem nadležnog Ministarstva dobila saglasnost za obrazovanje odraslih za zanimanja zavarivač, bravar, metalostrugar, vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja.