SREDNJE ŠKOLE

Na području Grada Zavidovići postoje tri srednje škole: JU “Gimnazija Rizah Odžečkić”, JU “Srednja tehnička škola” i JU “Srednja mješovita škola”


JU “Gimnazija Rizah Odžečkić” Zavidovići

Osnovana 1954. godine pod nazivom “Nepotpuna realna gimnazija” pod vodstvom profesora Rizaha Odžečkića.

Školske 1956/1957. godine formirana je Realna Gimnazija u četverogodišnjem trajanju i djelovala kao takva do 1977. godine kada je osnovana OOUR-gimnazija te udružena u Školski centar “Profesor Rizah Odžečkić”.

Danas djeluje kao samostalna srednja škola pod nazivom Gimnazija “Rizah Odžečkić”.

Nakon završenog drugog razreda učenici se opredjeljuju za jedno od izbornih područja.

Izborna područja gimnazije:

 • matematičko-informatičko,
 • pedagoško,
 • društveno,
 • prirodno,
 • jezičko izborno područje i
 • informaciono-komunikaciono.

Direktor škole: Mensur Sinanović, profesor tjelesnog odgoja i sporta


Adresa:

Gimnazija Rizah Odžečkić, Stjepana Radića 43, 72220 Zavidovići
E-mail:  gimzav@bih.net.ba 
Tel/fax: 032/465-051JU “Srednja tehnička škola” Zavidovići

Osnovana 1973. godine.


Učenici se stručno osposobljavaju kroz određene struke i stiču zvanja:

 • tehničar finalne obrade drveta,
 • ekonomski tehničar,
 • šumarski tehničar općeg smjera,
 • elektrotehničar računarske tehnike i automatike,
 • arhitektonski tehničar,
 • mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama i
 • poljoprivredni tehničar općeg smjera.

Direktor škole: Hasić Alen, diplomirani inženjer mašinstva


Adresa:

Srednja tehnička škola, Ulica “Mehmed paše Sokolovića” bb, 72220 Zavidovići
E-mail: stszav@bih.net.ba
Tel/fax: 032/465-061, 032/465-064JU “Mješovita srednja škola” Zavidovići

Osnovana 1945. godine kao prva srednja škola na općini Zavidovići.


Učenici se stručno osposobljavaju za 13 zanimanja tehničkog i stručnog smjera i to:

 • tehničar drumskog saobraćaja,
 • tehničar fizioterapeut (novo),
 • frizer-vlasuljar,
 • konfekcionar tekstila-krojač,
 • prodavač,
 • varioc,
 • vozač motornih vozila,
 • automehaničar,
 • elektroinstalater,
 • stolar,
 • bravar,
 • kuhar (novo) i
 • rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Direktor škole: Hajrudin Čamdžić, Bachelor inženjer mašinstva


Adresa:

Mješovita srednja škola, Ulica “Stjepana Radića” br. 43, 72200 Zavidovići
E-mail: skolastrucna@bih.net.ba
mss.zavidovici@gmail.com

Tel/fax: 032/465-056, 032/465-055Informacija o mogućnosti obrazovanja odraslih u srednjim školama sa područja općine   Zavidovići

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/2014) na području općine Zavidovići obrazovanje odraslih osoba provodit će se u dvije srednje škole:

JU “Mješovita srednja škola” Zavidovići i
JU “Srednja tehnička škola” Zavidovići.

Prema podacima koje smo dobili od direktora Srednje tehničke škole, ova škola ima saglasnost od nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za  obrazovanje odraslih za zanimanje Ekonomski tehničar. Cjenovnik za ovu vrstu obrazovanja utvrdit će Školski odbor nakon čega će raspisati javni konkurs za prijem  kandidata koji imaju namjeru da se školuju za navedeno zanimanje. Prema informaciji direktora Mješovite srednje škole ova Ustanova je Rješenjem nadležnog Ministarstva dobila saglasnost za obrazovanje odraslih za zanimanja zavarivač, bravar, metalostrugar, vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja.