GRADONAČELNIK

doc.dr. Hašim Mujanović

biografija

Hašim Mujanović rođen je 27.05.1970. godine u mjestu Krivaja, općina Zavidovići. Osnovnu i srednju školu završio je u Zavidovićima nakon čega odlazi na studije u Sarajevo. Upisuje Fakultet kriminalističkih nauka, koji uspješno završava u roku i stiče zvanje diplomiranog kriminaliste. 

Od početka rata pa do njegovog završetka, iako vrlo mlad bio je pripadnik Armije Rebuplike Bosne i Hercegovine. Odmah nakon završetka rata, tačnije 1996. godine zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao Viši samostalni referent za sprovođenje prekršajnih postupaka. 

U tom periodu upisuje i postdiplomski studij u Zenici, na Pravnom fakultetu nakon čijeg završetka stiče zvanje mr. sci. pravnih nauka, dok je 17.06.2020. godine stekao zvanje Dr. sci. pravnih nauka. Politički aktivan biva izabran kao zastupnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u mandatnom periodu 2014.-2016. godina. 

Na Lokalnim izborima, održanim 02. oktobra 2016. godine, većinom osvojenih glasova izabran je za Općinskog načelnika za mandatni period 2016. – 2020. godina. Na Lokalnim izborima 2020. godine, održanim 15. novembra, za mandatni period 2020. – 2024. godina ponovo je izabran za Općinskog načelnika općine Zavidovići. 

Stupanjem na poziciju općinskog načelnika pokrenuo je niz aktivnosti vezanih za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i stvaranje preduslova za investiranje u našu općinu. Nastanjen u Zavidovićima, oženjen, otac dvoje djece  kćerke i sina.