KOMISIJA ZA PRIGOVORE, PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge:

1. LEJLA KLINČEVIĆ, predsjednica,
2. BAJRO JAVRIĆ, zamjenik predsjednice,
3. NAJDAN STARČEVIĆ, član,
4. ARMIN BAHTIJAREVIĆ, član,
5. JASMIN LATIFOVIĆ, član.

Raniji saziv komisije za prigovore, predstavke i prijedloge

Poziv i materijali komisije za prigovore, predstavke i prijedloge

1. sjednica