JAVNA USTANOVA “GRADSKI DJEČIJI VRTIĆ”

Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Zavidovići bavi se odgojom i obrazovanjem djece od prve godine života do polaska u školu. U svojoj djelatnosti obavlja više programa, a egzistira na našim prostorima od 1945. godine.
JU “Gradski dječiji vrtić”  Zavidovići obavlja djelatnost od posebnog značaja. Predškolsko obrazovanje je obrazovanje koje prethodi prvom stepenu obrazovanja. Osnovna djelatnost ustanove je odgoj, obrazovanje, njega, zaštita i smještaj djece od šest mjeseci starosti do 3 godine (Jaslice) i od 3 godine do polaska u osnovnu školu (Vrtić).


Zadaci predškolske ustanove su:

 • da doprinosi čuvanju zdravlja i omogući jačanje organizma i skladan fizički razvitak djeteta,
 • da razvija higijenske i kulturne navike,
 • da razvija spretnost, tačnost i efikasnost pokreta u igri i radu,
 • da razvija ljubav prema roditeljima, ostlalim članovima porodice, ljudima iz neposredne okoline i ljudima šire društvene zajednice,
 • da razvija intelektualne sposobnosti djeteta, pamćenje, misaone sposobnosti i volju djeteta, da razvija osjećanje drugarstva, prijateljstva, uzajamne suradnje i pomoći,
 • da privikava djecu da osobne interese usklađuje sa interesima svoga kolektiva,
 • da razvija elementarne radne navike,
 • da sistematski razvija govorne sposobnosti i obogaćuje riječnik i kulturu izražavanja,
 • da podstiče i razvija interes za estetskim doživljajem prirode i ljudskog stvaralaštva,
 • da pruža elementarno znanje o prirodi, životu i radu ljudi, razvija interesovanje i obogati dječije iskustvo,
 • da priprema djecu za osnovnu školu.

Programi koje realizuje Javna ustanova su:

 • Cjeloviti razvojni program,
 • Specijalizirani razvojni program,
 • Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski program,
 • Program jačanja roditeljskih kompetencija,
 • Program za djecu pred polazak u školu, obaveznih 180 sati odgojno-obrazovnog rada.


Direktorica: Aida Husanović


Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Zavidovići:
1. Midhat Sinanović, predsjednik,
2. Inesa Horozović, član,
3. Dženana Bećirović, član.


Adresa / sjedište: Prvomajska 9, Zavidovići 72220
Telefon: +387 32 879-375
E-mail:
Web stranica: www.vrticzavidovici.com
Sekretar: alma.muhic@gmail.com
Direktor: aida.husanovic@vrticzavidovici.com


Radno vrijeme:
Vrtić:
06:30 – 16:30 (ponedeljak – petak)
Uprava:
07:00 – 15:30 (ponedeljak – petak)