OPĆINA GEMLIK

OPĆINA GEMLIK

Općina Zavidovići je uspostavila bratske odnose sa općinom Gemlik iz Republike Turske na osnovu Odluke Općinskog vijeća Zavidovići o bratimljenju broj 01-05-959/17-AP-4 („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 3/2017), koja je donosena na 6. sjednici održanoj 31.03.2018. godine. Donoseći Odluku o bratimljenju, Općinsko vijeće Zavidovići iskazuje želju za djelotvornom promocijom međunarodne saradnje za privredni, kulturni i sportski razvoj općine.

Sporazum o bratimljenju između općine Gemlik i općine Zavidovići potpisan je od strane načelnika gospodina Refika Ylmaz i načelnika gopodina Hašima Mujanovića 24.09.2017.godine u Gemliku za vrijeme održavanja 3. Međunarodnog festivala masline. Potpisivanjem sporazuma o bratimljenju, stvorena je  mogućnost saradnje između dvije jedinice lokalne samouprave. Ovakav način saradnje otvara put osmišljavanju i provedbi privrednih, turističkih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje su od obostranog interesa.


OPĆI PODACI O OPĆINI GEMLIK

Načelnik općine:  Mehmet Ugŭr
Web: www.gemlik.bel.tr
Telefon: 0 224 5134521 – 22 – 23 – 24
E-mail: admin@gemlik.bel.t
Fax: 0 224 5121780
Adresa: Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosiyal Yaşam Merkezi Binasi No:138, GEMLIK16600, BURSA
Broj stanovnika:  104.000 stanovnika
Površina općine: 413 km2

Geografski položaj: Gemlik je općina u sastavu grada Bursa u Republici Turskoj smještena na južnom dijelu poluotoka Armutlu na obali Mramornog mora nedaleko od Instambula (Azijski dio Turske).

Općina Gemlik je jedna od najvažnijih luka u Turskoj i poznata po proizvodnji maslina i malinovog ulja, te često sa ponosom ističu da su njihove masline i maslinovo ulje najbolji na svijetu.


DOKUMENTI
Odluka o bratimljenju
Sporazum o bratimljenju


ZAJEDNIČKI PROJEKTI
Izgradnja sportske dvorane kod JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići


FOTOGALERIJA