STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Nadležnost službe: STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA


Nermin Čahtarević, dipl. pravnik
Sekretar gradskog organa državne službe
Tel:    032-206-703
nermin.cahtarevic@zavidovici.ba


Naila Jusupović, dipl. pravnik
Stručni savjetnik za ljudske resurse
Tel:  032-206-704
naila.jusupovic@zavidovici.ba


Fatima Merdanović
Stručni saradnik za lektorske poslove i odnose sa javnošću
Tel: 032-206-705
fatima.merdanovic@zavidovici.ba


Irnes Avdić
Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže
Tel: 032-206-700
irnes.avdic@zavidovici.ba


Munevresa Starčević
Viši referent administrativno – tehničke i protokolarne poslove gradonačelnika 
Tel:  032-206-701
fax:  032-206-706
grad.zavidovici@zavidovici.ba


Samir Ručić
Viši referent za gradskom imovinu, poslove upravljanja i održavanja imovine
Tel:  032-206-700
samir.rucic@zavidovici.ba


ODSJEK PISARNICE I POMOĆNO – TEHNIČKIH POSLOVA 


Zahid Balić
Viši referent za poslove arhive i biblioteke
Tel:  032-206-714
zahid.balic@zavidovici.ba


Amir Mehinagić
Viši referent za poslove pisarnice, rokovnik predmeta i prijem podnesaka
Tel:  032-206-715
amir.mehinagic@zavidovici.ba


Haris Bašić
Referent za prijem stranaka
Tel:  032-206-780


Jasminka Ribić
Referent za uređenje zgrade, obilježja i umnožavanje materijala