cropped-logo-1-e1650289823645.png

GRAD ZAVIDOVIĆI

Sjedište: Ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 72 220 Zavidovići

Web: www.zavidovici.ba

E- mail: opcina.zavidovici@zavidovici.ba

E- mail: opzdici@bih.net.ba

Info: +387 32-206-701

Fax+387 32-206-706

ID broj: 4218234570005