SLUŽBA ZA UPRAVU FINANSIJA, BUDŽET I TREZOR

Nadležnost službe: SLUŽBA ZA UPRAVU FINANSIJA, BUDŽET I TREZOR 

Midhat Bajramović, dipl. ecc.
Pomoćnik načelnika
Tel:  032-206-786
midhat.bajaramovic@zavidovici.ba


Sanela Mulahasanović
stručni savjetnik za javne nabavke
Telefon:  032-206-737
sanela.mulahasanovic@zavidovici.ba


Anel Skelić
Viši referent  za javne nabavke
Telefon:  032-206-737
anel.skelic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA BUDŽET I TREZOR


Amira Tadić
Šef odsjeka
Telefon:  032-206-748
amira.tadic@zavidovici.ba


Samir Abidović
Viši stručni saradnik za prijem i kontrolu knjigovodstvenih isprava, knjigovodstvo, kontrolu i naplatu potraživanja

Telefon:  032-206-751
samir.abidovic@zavidovici.ba


Zeaz Begović
Stručni saradnik za obračun plaća i naknada, knjigovodstvo, kontrolu i naplatu potraživanja

Telefon : 032-206-759
zeaz.begovic@zavidovici.ba


Alena Aličić
Stručni saradnik za budžet, knjigovodstvo, kontrolu i naplatu potraživanja
Telefon : 032-206-752
alena.alicic@zavidovici.ba


Adis Hadžić
Stručni saradnik za knjigovodstvo rashoda, praćenje potraživanja i obaveza

Telefon : 032-206-752
adis.hadzic@zavidovici.ba


Jasmina Sinanović
Viši samostalni referent za praćenje potraživanja i knjigovodstvo budžeta

Telefon : 032-206-752
jasmina.sinanovic@zavidovici.ba


Azra Parić
Viši referent za finansijsku operativu

Telefon : 032-206-752
azra.paric@zavidovici.ba