JAVNA USTANOVA “JAVNA BIBLIOTEKA” ZAVIDOVIĆI

Javna ustanova ”Javna biblioteka” Zavidovići osnovana je 1959. godine i od početka djelovanja smještena je u objektu JU “Kulturno-sportski centar” Zavidovići. Od 1996. godine djeluje kao samostalna ustanova. Osnivač JU “Javna biblioteka” je Grad Zavidovići, ali se finansiranje vrši od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Pred agresiju na RBiH, u biblioteci su postojala dva odjeljenja, za djecu i za odrasle, a članstvo biblioteke je brojalo i do 2000 korisnika sa  knjižnim fondom od 32.000 primjeraka. Početkom rata biblioteka kao i čitav objekat JU “Kulturno-sportski centar” korištene su za potrebe komande brigade ARBiH. Jedan dio fonda prebačen je u manju slobodnu prostoriju u istom objektu i direktor JU “Kulturno-sportski centar”, Stjepan Penava, uz pomoć volontera opet stavlja biblioteku u funkciju bez obzira na postojeće okolnosti i početak ratnih dejstava na području općine Zavidovići.

U biblioteci kao volonter tada počinje raditi i Amela Hodžić, sugrađanka koja je dala značajan doprinos daljem očuvanju i razvoju ove ustanove. U privremenoj manjoj prostoriji biblioteka funkcioniše sve do proljeća 1993. godine kada zbog komplikovanja situacije i intenziviranja sukoba (između HVO-a i ARBiH) privremeno prestaje sa radom. Grad postaje poprište ratnih razaranja. Biblioteka ponovo započinje s radom u novembru 1993. godine nakon nekoliko mjeseci pauze.


1996. godine biblioteka se vraća u svoje prvobitne prostorije JU “Kulturno-sportski centar”. Usljed devastacije i velikih razaranja, obnova je vršena u fazama i traje do danas. Još u toku rata donesen je novi Zakon o bibliotečkoj djelatnosti RBiH koji predviđa osamostaljenje i organizaciju biblioteka kao javnih ustanova. Tako je zavidovićka biblioteka pripremila incijativu za izdvajanje biblioteke u samostalnu javnu biblioteku, a Odluku o osnivanju ustanove donijelo je Općinsko vijeće Grada Zavidovići 1996. godine.
Time zavidovićka biblioteka postaje jedna od prvih, ako ne i prva javna biblioteka u BiH, organizovana kao samostalna biblioteka prema novom zakonu. Za direktoricu biblioteke biva imenovana Amela Hodžić, dotadašnji rukovodilac poslovne jedinice.

Od 1996. godine JU “Javna biblioteka” kontinuirano radi i razvija se obogaćujući fond i čuvajući tekovine našeg Grada. Danas ustanova raspolaže fondom od oko 46.000 bibliotečkih jedinica, koje su smještene na 370 m². Takođe, biblioteka radi u koordinaciji potrebnog fonda lektira za osnovne i srednje škole.

 


Po Zakonu o ustanovama, JU “Javna biblioteka” Zavidovići svrstava se u red ustanova od posebnog značaja i ima svoju edukativnu, informativnu i kulturološku funkciju te u cjelosti ispunjava osnovne zadatke postavljene UNESCO-vim Manifestom.


Biblioteka se sastoji od 5 odjeljenja:

1. Odjeljenje za odrasle,
2. Odjeljenje za djecu,
3. Čitaonica i Multimedijalni centar,
4. Odjeljenje za obradu knjige i
5. Odjeljenje Zavičajne zbirke.

Ukupan broj uposlenih je 8. Sve stručne poslove obavlja 6 uposlenika sa položenim stručnim ispitima iz bibliotekarstva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu.


Direktorica:  Amra Dervišić, prof.


Upravni odbor JU „Javna biblioteka“ Zavidovići:

1. Ajida Čahtarević, predsjednik,
2. Fuhad Osmić, član,
3. Suad Isić, član.


Sjedište:

Ulica “Maršala Tita” br.4
Telefon: 032/878-123
E-mail: javbibl@bih.net.ba
Facebook: https://www.facebook.com/people/Biblioteka-Zavidovi%C4%87i/100067698680507/


Radno vrijeme: 7:00 – 16:30

 

DOKUMENTI

Odluka o osnivanju javne ustanove “Javna biblioteka” Zavidovići (“Službeni glasnik Općine Zavidovići” , broj 3/96).

ODLUKA o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Grada Zavidovići JU „Javna biblioteka“ Zavidovići (“Službeni glasnik Grada Zavidovići” br.2/22).

Strategija kulturne politike Općine Zavidovići za period 2018.-2023. godine (“Službeni glasnik Općine Zavidovići” br:5/2018).