Program rada i izvještaj o radu

-Program rada Gradonačelnika i organa uprave Grada Zavidovići za 2024. godinu
Zaključak o primanju k znanju programa rada Gradonačelnika o radu za 2024. godinu


Program rada Gradonačelnika i organa uprave Grada Zavidovići za 2023. godinu
Zaključak o primanju k znanju programa rada Gradonačelnika o radu za 2023. godinu
– Izvještaj Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2023. godinu
– Zaključak o usvajanju izvještaja Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2023. godinu


– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2022. godinu
– Zaključak o primanju k znanju programa rada Gradonačelnika o radu za 2022. godinu
Izvještaj Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju izvještaja Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2022. godinu


– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2021. godinu
– Zaključak o primanju k znanju programa rada Općinskog načelnika o radu za 2021. godinu
– Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2021. godinu
– Zaključak o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2021. godinu


– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2020. godinu
– Zaključak o primanju k znanju programa rada Općinskog načelnika o radu za 2020. godinu
– Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2020. godinu
– Zaključak o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2020. godinu

– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2019. godinu
– Zaključak o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu
– Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu
Zaključak o neusvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu za 2019. godinu

– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2018. godinu
– Zaključak o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu
– Izvještaj o radu Općinskog načelnika o radu  za 2018. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu za 2018. godinu

– Program rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2017. godinu
– Zaključak o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika za 2017. godinu
– Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu
– Zaključak o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2017. godinu