DRUGOSTEPENA KOMISIJA

Drugostepena komisija za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika:

  1. MAJDA MUJANOVIĆ ALIMANOVIĆ, PREDSJEDNIK,
  2. AMERISA SALETOVIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA,
  3. NIHADA HUSEINOVIĆ, ČLAN,
  4. DŽENAN STARČEVIĆ, ČLAN,
  5. LEJLA POROBIĆ, ČLAN.

Raniji saziv drugostepene komisije za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika

Poziv i materijali drugostepene komisije za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika

1. sjednica