JAVNA USTANOVA “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”

JU “Centar za socijalni rad” Zavidovići je javna služba organizovana kao ustanova socijalne zaštite, osnovana 2000. godine od strane Općine Zavidovići.

Cilj Ustanove je vršenje djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na obezbjeđenje socijalne sigurnosti ljudi i otklanjanja posljedica stanja socijalne potrebe u svim oblastima života i rada, kao i pružanja socijalnih usluga ljudima u stanju socijalne potrebe.


Direktor: Adnan Đerzić V.D.


Upravni odbor JU “Centar za socijalni rad” Zavidovići:

1. Adis Hadžić, predsjednik,
2. Adisa Pašić, član,
3. Belmin Avdičević, član.


Sjedište:

Adresa: “Podubravlje” br. 6, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/868-210
E-mail:


Radno vrijeme: 7:00 – 15:30

DOKUMENTI

Odluka o zadržavanju prava osnivača prema javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zavidovići (“Službeni glasnik opštine Zavidovići”, broj 10/85, 14/86, 1/9, 10/90 i 7/91).