JAVNA USTANOVA “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”

JU “Centar za socijalni rad” Zavidovići je javna služba, organizovana kao ustanova socijalne zaštite, koju je osnovala Općina Zavidovići u cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na obezbjeđenje socijalne sigurnosti ljudi i otklanjanja posljedica stanja socijalne potrebe u svim oblastima života i rada, kao i pružanja socijalnih usluga ljudima u stanju socijalne potrebe.


Direktor: Amir Saćić


Upravni odbor JU “Centar za socijalni rad” Zavidovići: 
1. Esmir Buljubašić, predsjednik,
2. Alen Herić, član,
3. Belmin Avdičević, član.


Adresa / sjedište: Podubravlje 6 
Telefon: 032/868-210
E-mail:


Radno vrijeme: 7:00 – 15:30