KOLEGIJ GRADSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI

Kolegij Gradskog vijeća

 1. ADMIR FOJNICA – predsjedavajući Gradskog vijeća,
 2. ŠEMSO FEHRIĆ – zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
 3. ŠEMSUDIN SKEJIĆ- predsjednik Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH,
 4. HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ – predsjednik Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije,
 5. HARIS MUJANOVIĆ – predsjednik Kluba Nezavisna Bosanskohercegovačka lista,
 6. DEMIR BULJUBAŠIĆ – predsjednik Kluba vijećnika A-SDA – Stranka demokratske aktivnosti,
 7. RAMIZ LATIFOVIĆ – predsjednik Kluba vijećnika SBB, Građanske demokratske stranke BiH
 8. ASIM SINANOVIĆ – predsjednik Kluba vijećnika SP/U i Pokreta demokratske akcije – PDA,
 9. SAMIRA PINJIĆ – sekretar Gradskog vijeća.

   U odsutnosti predsjednika Klubova vijećnika, sjednici Kolegija Vijeća prisustvuju njihovi zamjenici, kako slijedi:

 1. HARIS HODžIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH,
 2. HAKIJA OSMIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije,
 3. EMIR MUJIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika Nezavisna Bosanskohercegovačka lista ,
 4. AJDIN POLIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika A-SDA – Stranka demokratske aktivnosti,
 5. ZAHID AVDIČEVIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika SBB, Građanske demokratske stranke BiH,
 6. MIRSAD BEČIĆ – zamjenik predsjednika Kluba vijećnika SP/U i Pokreta demokratske akcije – PDA.

Raniji saziv Kolegija Gradskog vijeća

Pozivi i materijali za sjednice Kolegija Gradskog vijeća

1. sjednica Kolegija Gradskog vijeća