Kultura

Ustanove kulture:
– Vila Krivaja
– Centar za kulturu Zavidovići
– Gradska biblioteka Zavidovići

    Zavidovićka općina konstituisana je 1955. godine, a prostire se na površini od 540km2. Od svog nastanka vezanog uz izgradnju ogromne i moderne fabrike ( Krivaja) za sječu i obradu drveta, grad je pozvao mnoge stručnjake različitih nacija koji su se tu nastanili, donijeli  sa sobom tehnička znanja, svoju kulturu i svoju vjeru. Ova različitost se manifestovala u kulturnom izražavanju stanovništva i društvenom organizovanju. Područja izražavanja su različita : od slikanja do litetarure, od tradicionalne muzike do folklora i teatra, od kina do modernog umjetničkog izražavanja, koje ima porijeklo u različitim narodnim tradicijama koje su zajedno živjele u ovom periodu. Zavidovići su grad poznat po razvoju kulture i manifestacijama koje žive dugi niz godina. Jedna od manifestacija koja je zaživjela dugi niz godina, tačnije od 2001. godine jeste Kulturno – zabavna manifestacija „Ljeto u gradu“. Ta manifestacija je bogata kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima koji su prilagođeni svim generacijama sa šarolikim programom.

     Arhitektonski dragulj i svjedok historije: Krivajina vila u Zavidovićima zbog svoje bogate historije BiH obiluje arhitekturom različitih stilova, a mali arhitektonski dragulji su rasuti svuda širom ove države, jedan od njih je Vila Krivajina. Ovaj objekt danas je upravni centar IP Krivaja, a Vila je prvobitno nastala kao stambena zgrada kompanije “Eissler und Ortlieb”, u kojoj je živio direktor Fritz Regenstreiff. Firma “Eissler und Ortlieb”, osnovana 1884. godine, bila je jedna od najvećih i najmodernijih postrojenja u tadašnjoj Evropi, a bavila se eksploatacijom šumskog bogatstva bazena Krivaja. Ovaj objekat predstavlja primjer stambene vile iz vremena Austro-Ugarske monarhije u BiH sa izrazito romantičarskim obilježjima u eksterijeru kao što su istaknuta bondručna konstrukcija, dekorativni drveni motivi, upotreba različitih vrste prozora, vanjskih stepeništa i trijemova. Iako tačan datum izgradnje Vile nije poznat, ova zgrada useljena je 1900. godine, a bila je opremljena najsavremenijim vodovodnim i elektro instalacijama. Sada Vila krasi zavidovićku Radničku ulicu u industrijskom dijelu ovog grada, ističući se svojom neobičnom gradnjom među ostalim objektima. Ukrašena zelenim krovom, kao i uređenim eksterijerom, vila predstavlja malu zelenu oazu u gradiću na tri rijeke.

Radnik iz PD “Krivaja Mobel” rekao je da postoji inicijativa da ova zgrada pripadne općini, koja bi je koristila kao muzej. Vrijednost ovog objekta je ne samo u njegovoj individualnoj pojavnosti već i toj dokumentarnoj, kontekstualnoj vrijednosti koja proizilazi iz saznanja da je vila dio nekadašnjog industrijskog kompleksa. Odabir buduće funkcije trebao bi imati u vidu i tu bogatu industrijsku prošlost ovog kraja. Ukoliko bi se pretvorila u muzej, Krivajina Vila, svjedok prolaska vremena, država i imperija, tako bi počela da se koristi kako bi iz njene njene bogate prošlosti mogli učiti i saznavati o sebi i svojoj zemlji nove generacije Bosanaca i Hercegovaca.

     Centar za kulturu Zavidovići  je jedina kulturna ustanova u gradu koja se bavi organizacijom svih kulturnih sadržaja.

Gradnja Dom kulture trajala je 4 godine, od 1952. do 1956. godine, a 26. Augusta 1956. godine održano je svečano otvaranje objekta.Veliki doprinos prvom objektu dali su i radnici Krivaje koji su donirali sredstva od svojih plata, volontirali i donosili materijale za gradnju. Za ovih pola vijeka kroz prostorije Doma kulture je prošlo više miliona građana raznih dobi. Odolio je i vremenu i agresorskim granatama, sve je to postojano izdržao i jos uvijek izaziva divljenje ljudi. Centralni dio objekta sadrži ulaznu dvoranu i salu za teatar, koji sadrži visoke stubove, zadovoljava osnovne javne funkcije, oko kojeg se nalaze uredi i bar, a u zadnjem dijelu biblioteka  i ostale pomoćne prostorije za teatar, garderoba i skladišta. Kroz cjelokupan historijat grada veoma važnu ulogu u kulturnom životu svih građana imao je Dom kulture Zavidovići.U Centru za kulturu danas se održavaju brojne predstave, razni kulturni događaji i sekcije te se prikazuju filmovi koji su aktuelni u kinima širom svijeta.
Raznovrsne sekcije koje se nalaze u Centru za kulturu Zavidovići su jako uspješne za naš grad. Velike rezultate, kao i mnogobrojne nagrade broje svaka od sekcija. Šest sekcija se nalazi u Centru za kulturu Zavidovići, a to su:

  1. Gorska služba spašavanja Zavidovići
  2. Kajak klub „Duga“
  3. KBD Zavidovići
  4. KUD „Krivaja“ Zavidovići
  5. Streljački klub Zavidovići
  6. UG CeKER Zavidovići
    Direktor JU “Centar za kulturu” Zavidovići je Sanel Jalmanović;
    Adresa: Dom kulture, Ulica „Radnička“ bb

      Gradska biblioteka Zavidovići  u Zavidovićima već dugi niz godina daje priliku svima onima koji žele da čitaju da to i ostvare. Na svojim policama biblioteka krije pravu vrijednost, i čuva veliko kulturno blago.

Pored te vrijednosti biblioteka je i stanica, učionica, čitaonica i mjesto za opuštanje. Čitaonica je nazvana „Omladinski kutak“ od strane mladih i predstavlja veliki plus za sve učenike kojima nastava nije usklađena sa prevozom. Iako je zgrada biblioteke u dotrajalom stanju, unutra se osjeća veoma živom zbog posjete. Biblioteka je osnovana 1959. godine i dobitnik je priznanja Općinskog vijeća Zavidovići „Plaketa grada“ za 2009. godinu . Biblioteka ima 4 odijeljenja : odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu, odjeljenje za obradu knjiga i čitaonica.

Katalog biblioteke je dostupan i na internetu, obzirom da je članica COBISS-a Bosne i Hercegovine. Projektom PLIP čitaonica je transformisana u multimedijalni centar za mlade. Ovim projektom napravljen je spoj savremene i tradicionalne biblioteke.

 U „Omladinskom kutku“ smješteno je 11 računara sa pristupom internetu. Za pristup biblioteci potrebno je da ste registriran član,a trenutno se u „Omladinskom kutku“ provodi kurs stranih jezika , kurs matematike, a u skorije vrijeme se planira i održavanje kursa iz informatike, kao i škole filma i TV žurnalistike.

Direktorica JU “Javna biblioteka” je Melisa Mujanović;
Adresa: Dom kulture, Ulica „Maršala Tita“ bb

Dokumentarni film Zavidovići