DOKUMENTI GRADSKOG VIJEĆA

STATUT OPĆINE ZAVIDOVIĆI
Statut općine Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 5/2008),
Statutarna odluka o izmjeni Statuta općine Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 5/a/2008),
Statutarna Odluka o dopunama Statuta Općine Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 11/2019),
Privremena Statutarna Odluka Grada Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 4/2022).


POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Zavidovići –  (“Službeni glasnik Grada Zavidovići”, broj: 7/22),
– Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – (“Službeni glasnik Grada Zavidovići”, broj: 1/23),


OSTALI DOKUMENTI
– Etički kodeks izabranih zvaničnika općine Zavidovići