KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja:

  1. AMIR ALIĆ, predsjednik,
  2. ERNAD JOLDIĆ zamjenik predsjednika,
  3. ISMETA ŠABIĆ, član,
  4. SENADA ČAMDŽIĆ, član,
  5. SANJIN SANČIĆ, član.

Raniji saziv komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja

Poziv i materijali za komisiju za budžet, finansije i ekonomska pitanja

1. sjednica