ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA 2024 GODINU

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacijone mreže na području Grada Zavidovići u 2024. godini

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija komunalne infrastrukture u krugu poslovne zone “Majdanska polja”


ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA 2023 GODINU

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izgradnja javne rasvjete Donja Blizna MZ Rujica

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Rekonstrukacija nekategorisanog makadamskog puta u selu Crnjevo MZ Vozuća

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Asfaltiranje ceste u MZ Kovači

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka , trnasport i i sporkuka cement bezon za modernizaicju ceste na području MZ Kovači

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Vodosnadbijevanje prostorne cjeline MZ “Pašin konak” izgradnja rezervoara R7

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA –Vodosnadbjevanje naselja MZ Rujnica sa gradske vodovodne mreže I faza nastavak radova

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA –Asfaltiranje ceste Šabin potok-Ilići-Trnići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Vodosnadbijevanje prostorne cjeline MZ “Pašin konak” izgradnja rezervoara R6

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izgradnja videonadzora Grada Zavidovići I faza i jedno nadzorno mjesto II faze

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Preventivni i hitni radovi na sprečavanju šteta i sanacija već nastalih šteta djelovanjem prirodne i druge nesreće

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Usluge prijenosa uživo sjednica Gradskog vijeća Grada Zavidovići za 2023. godinu putem društvenih mreže FACEBOOK

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija propusta na nerazvrstanoj cesti Brašljevine- Krajnići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Održavanje semafora na području Grada Zavidovići za 2023. godinu

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izrada projektnih zadataka za izradu nadstrešnice za auta

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Projektni zadaci za dopunu projekta prizemlja zgrade organa uprave Grada Zavidovići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izrada Elaborata o etažiranju podrumskih prostorija u zgradi pošte Zavidovići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Projektni zadatci za izradu pristupnog puta magacina TO


ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA 2022 GODINU

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija ograde na mostu u ulici Roncandelle

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – priključak na ulicu Zlatnih ljiljana

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Radovi na sanaciji objekta društvenih domova u MZ Mećevići II faza

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Proširenje sistema vodosnadbjevanja naselja Paravci,Marušići i Fojnica

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – priključak na ulicu Zlatnih ljiljana

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Asfaltiranje puta Vikovići – Donji Jusići II faza

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija trotoara u ulici Roncadelle

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Javna nabavka parne lokomotive za potrebe grada Zavidovići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Asfaltiranje puta Vikovići – Donji Jusići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izgradanja kanalizacione mreže Dubravica

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Radovi na sanaciji društvenog doma u MZ Mećevići

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA –Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022/2023 godina. LOT3

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA –Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022/2023 godina. LOT1

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Rujnica, u fazi projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Zamjena stolarije na Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Rekonstrukcija i sanacija puta u naseljima Dzebe i Ridzali

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Rekonstrukcija ceste Alici-Zubic-Dubravica

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuca

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Vodosnabdjevanje prostome cjeline MZ Pasin Konak

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izrada montaznog pregradnog zida izmedu Maticnog ureda i pisarnice

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka i ugradnja asfalta za potrebe modernizacije cesta na podrucju opcine Zavidovici

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozuca

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Postavljanje dvije nadstresnice i sanacija toaleta na lokalitetu Luke-Kamenica

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pasin konak­Izgradnja rezervoara R-5

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nastavak uredenje infrastrukture naselja Vucijak (Ul. 4. Manevarski bataljon)


ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA 2021 GODINU

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka i isporuka uglja za OPVJ

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2021 /2022.godinu (LOT 2)

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Isporuka i ugradnja betona MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Saniranje javnog WC-a

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Sanacija i rekonstrukcija Spomenika žrtvama fašizma 1941.-1945. godine
ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka, ugradnja i isporuka sistema videonadzora za Maticne urede

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Javna nabavka usluga štampanja knjige pod nazivom Ratni zločin nad djecom Zavidovića 1992.-1995. godina

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topa u svrhu obilježavanja početka iftara za 2021. godinu


ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA 2020 GODINU

ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izrada i isporuka stolova za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići
ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Izrada i isporuka stolova za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići
ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA – Nabavka i isporuka monitora i opreme za računare za potrebe Općine Zavidovići 2020 godinu