SLUŽBA ZA UPRAVU GEODETSKIH, IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I URBANIZMA

Nadležnosti službe SLUŽBA ZA UPRAVU GEODETSKIH, IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I URBANIZMA


Remzo Sinanović, dipl. pravnik
Pomoćnik načelnika
Telefon:  032-206-761
remzo.sinanovic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I URBANIZAM


 Đenana Vuković, dipl. pravnik
Šef odsjeka
Telefon: 032-206-763
djenana.vukovic@zavidovici.ba


Nasiha Bjelić, dipl. pravnik
Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032-206-763
nasiha.bjelic@zavidovici.ba


Nihada Huseinović, dipl. pravnik
Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i građenja
Telefon: 032-206-765
nihada.huseinovic@zavidovici.ba


Lejla Porobić
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i građenja
Telefon: 032-206-764
lejla.porobic@zavidovici.ba


Sanel Jusupović
Viši referent za poslove urbanizma i pomoć privrednicima
Telefon: 032-206-766
sanel.jusupovic@zavidovici.ba


Mirsad Mujić
Viši referent za katastarske evidencije
Telefon: 032-206-669
mirsad.mujic@zavidovici.ba


ODSJEK ZA GEODETSKE POSLOVE


Nermin Džaferović, dipl. ing. geod.
Šef odsjeka
Telefon: 032-206-762
nermin.dzaferovic@zavidovici.ba


Armin Bajrić, dipl. ing. geod.
Stručni savjetnik za katastar komunalnih uređaja i održavanje geodetske mreže
Telefon: 032-206-770
armin.bajric@zavidovici.ba


Mustafa Hrkić
Viši referent za održavanje premjera katastra nekretnina
Telefon: 032-206-770
mustafa.hrkic@zavidovici.ba


Nermin Zilkić
Viši referent za održavanje premjera katastra nekretnina
Telefon: 032-206-771
nermin.zilkic@zavidovici.ba

Maja Bajramović
Viši referent za administrativne poslove i održavanje premjera katastra nekretnina
Telefon: 032-206-765

maja.bajramovic@zavidovici.ba