STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI

Nadležnost službe: STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA


Samira Pinjić, dipl. pravnik
Sekretar  Gradskog vijeća Zavidovići
Tel:  032-206-776
samira.pinic@zavidovici.ba


Eniz Kurtalić
Referent Gradskog vijeća
Tel: 032-206-778
eniz.kurtalic@zavidovici.ba