JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „RADNIK“ d.o.o.

JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići osnovano je Rješenjem Narodnog odbora Općine Zavidovići, broj: 663/1 od 10.11.1960. godine 10.11.1960. godine i to kao Preduzeće pod svojim prvim nazivom „Preduzeće za vodovod, kanalizaciju i ozelenjavanje“.
Preduzeće je od samog osnivanja mijenjalo više puta naziv i oblik preduzeća.
JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići je pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo koje obavlja djelatnosti od općeg interesa (komunalne djelatnosti).


Preduzeće djeluje kao jedinstvena cjelina, a obaveze Preduzeća koje proizilaze iz registrirane djelatnosti su slijedeće:
-Sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom,
– Proizvodnja i distribucija toplotne energije,
– Odvodnja otpadnih voda,
– Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
– Poslovi javne higijene i zelenila,
– Čišćenje i održavanje javne higijene i zelenila u skladu sa Programom utroška sredstava sa transfera za održavanje javnih površina općine Zavidovići,
– Održavanje gradskih i lokalnih ulica i javnih površina u zimskim uslovima u skladu sa Operativnim programom održavanja u zimskim uslovima na prostoru općine Zavidovići,
– Usluge tržnice.


Upravu preduzeća čini:


 

 

 

1. Direktor: mr. sci. Amer Halilović, dipl. ing. maš.

2. Tehnički direktor: Idriz Mujarić,  ing. metalurgije
3. Rukovodilac sektora za ekonomske finansije: Branka Kadić, dipl. ecc.


Skupštinu JKP „Radnik“ Zavidovići čine:

  1. Omerašević Suad, dipl. ing. maš, predsjednik,
  2. Marušić Elvedin, dipl. ing. saob., član,
  3. Šijerkić Nesib, dipl. politolog, član.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana i to:

  1. Begović Zeaz, dipl. ecc., predsjednik,
  2. Bošnjaković Haris, dipl. ing. šum. član,
  3. Parić Munever, dipl. san. ing. član.

Odbor za reviziju čine:

  • U toku je proces imenovanja.

Sjedište Preduzeća je u Zavidovićima, ulica Podubravlje broj 3., 72220 Zavidovići,
ID broj: 4218260220004
Uprava tel/fax:  032-870-441
Sektor tehničke pripreme: 032-870-442
Sektor općih i pravnih poslova: 032-870-443
Sektor za ekonomsko finansijske poslove: 032-870-445
E-mail: kpradnik@bih.net.ba
Web: www.jkpradnik.ba


DOKUMENTI
Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća Radnik Zavidovići sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 6/2006),
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća Radnik Zavidovići sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 5/2014),
– Statut JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići (Prečišćeni tekst, broj: SP-29/15 od 28.10.2015. godine i broj: SP-13/16 od 09.09.2016. godine),
Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine ZDK“, broj: 17/2008),
Odluka o utvrđivanju jedinstvenog cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići i Cjenovnik ( „Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 12/2013 ),
Odluka o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 9/2014),
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 3/2015),
Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 8/2013).
– Godišnji izvještaj o radu JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići 
Cjenovnik JKP “Radnik” d.o.o.  Zavidovići