ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA

ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2022 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoča i izrade vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Maoča i izrade vodne studije za prethodnu vodnu saglasnost

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Gomja Gosovica u MZ Ribnica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja LED reflektora za sportski poligon kod Osnovne skole “Lovnica”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topau svrhu obilježavanja oičetka iftara za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Sanacija i asfaltiranje prilaznog puta do crkve u naselju Gostović

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje javne rasvjete na podrucju opcine Zavidovići elektroinstalacija u zgradi Općine Zavidovići i zgradi Stare Općine u 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima, sanacija, deponija, nabavka i postavljanje tabli sa natpisom, klupa za odmor i korpica za smece

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik-završetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Reperacija peci za centralno grijanje u Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Objava javnog oglasa o prodaji nekretnina oznacenih sa k.c. 204 i k.c. 219/1 K.O. Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa za radnike koji cuvaju imovinu ,,Krivaje”, predstavnici PD ,,Krivaja Mobel” d.o.o. u stecaju

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasjecenica Brezik -zavrsetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja elektro materijala za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjestu Drakulici-Cardak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Objava javnog konkursa za popunu upraznjenih radnih mjesta drfavnih sluzbenika Strucni savjetnik za intemu reviziju i Visi strucni saradnik za investicije i infrastrukturu u Opcini Zavidovici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono odrfavanje i sanacija dijela lokalne ceste Krivaja-Smailbasici-Fazlici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija lokalne ceste Dolac-Rujnica-Tursici

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasjecenica Brezik-zavrsetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alici-Zubic-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pasin konak-Izgradnja rezervoara R-5

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Vikovici-Brasljevine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka sredstava za ciscenje objekata vlasnistvo Opcine Zavidovici za 2022. godinu


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2021 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Štampanje i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovići za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka profesionalne opreme za PVJ Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka elektro materijala za izgradnju LED rasvjete u ulici 9. maja, MZ Klek

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Održavanje postojećeg informacionog sistema Japet Eurobudžet sa uključenim modulima i programskog rješenja općinskih naknada za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje usluga održavanja poslovno-informacionog sistema IMEL DMS općine Zavidovići za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovći za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Komisiona prodaja administrativnih taksenih maraka Općine Zavidovći za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik – završetak radova

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pašin konak – Izgradnja rezervoara R-5″

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ceste Alići – Zubić – Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka goriva za potrebe Općine Zavidovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete Rijeka, MZ Krivaja – Smailbašići – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Kovači

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova- uređenje infrastrukture ispred džamije u Stipovićima- I faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova- rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica- Gornja Lovnica – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2021/2022

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavnje i sanacija dijela ulice Podubravlje


ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih cijevi za potrebe izgradnje i proširenja kanalizacione mreže na području Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Dubravica

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciona održavanje i sanacija dijela ulice Prvomajska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Saniranje javnog WC-a

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka i ugradnja betona MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciono održavnje i sanacija dijela lokalne ceste Mramorje-Mednjik

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i instalacija ozvučenja u velikoj sali Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija semafora na raskrsnici ulica “Safvet beg Bašagića” i “Zlatnih Ljiljana”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka guma za potrebe OPVJ (Ford Ranger)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dodatna kalibracija manometara za aparate radionice za servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada dokumentarnog filma o ratnoj jedinici “Četvrti manevarski bataljon”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i montaža rasvjetnih tijela u svlačionicama i prostorijama za delegate i sudije u Gradskoj sportskoj dvorani Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka multifunkcijskog printera sa obostranim printanjem za potrebe Općinskog pravobranilaštva

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i autoodgovornosti za potrebe Općine Zavidovići za 2021./2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Preventivni radovi na putno pravcu Lađenik-Memići-Lug-Brašljevine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Ugostiteljske usluge za učesnike i posjetioce obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Razglas i ozvučenje za vrijeme obilježavanja praznika 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija raskrsnice Husein kapetan Gradaščevića i ulice Zlatnih ljiljana

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nastavak uređenja infrastrukture naselja Vučijak (ul. 4 manevarski bataljon)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka računarske opreme za partnerske mjesne zajednice u fazi II projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka sadnica bijelog bora (pinus silvestris)

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija dijela ulice Radnička

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i asfaltiranjem lokalne ceste Donja Lovnica – Gornja Lovnica – II faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje stručnog nadzora nad zimskim održavanjem lokalnih cesta na području Općine Zavidovići za sezonu 2021./2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija stepeništa kod benzinske pumpe “Almy”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Rekonstrukcija ulice Omladinska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Junuzovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Čišćenje zgrade Općine Zavdovići za 2022. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporukla elektro materijala za potrebe Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pregled i ispitivanje elektro instalacija i izdavanje odgovarajuće isprave (atesta) za objekat Coworking na lokaciji Stari dječiji vrtić u ulici Omladinska bb

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka građevinskog materijala

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na investicionom održavanju i sanaciji dijela ulice Podubravlje

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i rekonstrukcija Spomenika žrtvama fašizma 1941.-1945.godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka projektne dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije kotlovnice Gradske sportske dvorane Zavidovići; izvođenje građevinskih, mašinskih, elektro-tehničkih radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji koltovnice, te izrada elaborata objezbjeđenja mjera protupožarne zaštite sistema grijanja u Gradskoj sportskoj dvorani

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Zimsko održavanje lokalnih cesta na području sliva rijeke Krivaja, Općina Zavidovići za sezonu 2021/2022 godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i montaža parking pločica sa natpisom, dekorativnog platna, pleksiglas pločica sa natpisom i usluge pakovanja za Općinu Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka uglja za Gradsku sportsku dvoranu Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Kalibracija manometara za aparate radionice za servisiranje i punjenje vatrogasnih
aparata

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka gasova: argon, azot, kisik i CO2

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija i uredenje zapustenih javnih povrsina – parcela 672/2 (dio) i 436 (dio) K.O. Zavidovići i uredenje duz ulice Mehmeda Spahe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka troškova obavljenog pregleda i ispitivanja elektroinstalacije i gromobranske instalacije objekta magacina TO

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka građevinskog materijala

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Sanacija oštećenja kolovoza ulice Majdanski put

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka elektromaterijala za izgradnju javne rasvjete u naseljenom mjestu Imamovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Javna nabavka radova-uređenje infrastrukture ispred džamije u Stipovićima- I faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Investiciona održavanje i sanacija dijela lokalne ceste Zavidovići – Pašin konak

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Nabavka i postavljanje promotivnog panoa/totema na ulazu u Općinu Zavidovići iz pravca Žepča

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka zastava za jarbole za potrebe Spomen sobe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Probijanje i čišćenje pristupnog puta za deminere

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, ugradnja i programiranje digitalnog vremenskog tajmera sa potrebnim elektro materijalom za pumpu grijanja u zgradi Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Junuzovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada web stranice za coworking centar

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i montaža reflektora stx200w6500K 16000 lm

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka kompjuterske opreme, tableta i ostale elektroničke opreme za elektronski rad Općinskog vijeća Zavidovići i opremanje nove šalter sale Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka namještaja i bijele tehnike za uređenje interijera co-working prostora u dijelu objekta tzv. “Stari vrtić”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transport i isporuka materijala za izgradnju nosača svjetiljki na stubovima javne rasvjete

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluga autobuskog prijevoza učesnika „Marša mira” za Srebrenicu u 2021.godini

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka kompjuterske i ostale elektroničke opreme za CO-WORKING CENTAR

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, ugradnja i isporuka sistema videonadzora za Matične urede

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići za 2021 . godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje usluga održavanja poslovno -informacionog sistema Općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka zamjenskih tonera za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka kancelarijskog materija i pribora za potrebe Općine Zavidovići za 2021. godinu.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići pri zemlje, Ii II sprat za mjesec Januar 2021 . godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka 20 tona mrkog uglja (kocka) za potrebe nastavka zagrijavanja Gradske sportske dvorane za grejnu sezonu 2020/2021

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Usluga održavanja programa za Općinski
Matični Registar, Datanova


ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA 2020 GODINU

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka 20 tona mrkog uglja (kocka) za potrebe nastavka zagrijavanja Gradske sportske dvorane za grejnu sezonu 2019/2020

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Dezinfekcija i dezinsekcija zgrade općine zavidovići za 2020. Godinu  

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i ugradnja plastične
septičke jarne za zgradu Matičnog ureda Gostović Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka iznajmljivanja printera za potrebe Općine zavidovići za 2020. i 2021. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta Donje Luke u MZ Kovač

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Saniranje putnog pravca Stošnica prema kući Jović Nade i Marković Zdravka

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Saniranje putnog pravca od regionalnog puta prema Vasovinama

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka alata i materijalno tehničkih sredstava za potrebe Općinske profesionalne vatrosne jedinice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Provođenje mjere sanacije klizišta u mjestu Merdanovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta izeđu mjesta Donji Vikovići i Gornjeg sela

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta u Donjim Junuzovićima

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Provođenje mjere sanacije klizišta u mjestu Dolovi

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje mjere sanacije klizišta na putnom pravcu Mramorje-Potok

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Provođenje preventivne mjere sanacije potoka u naseljenim mjestima Bećirovići u MZ Kovači i na Ekonomiji zona „Batvice”

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitnih maski

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka termalnih kamera za potrebe civilne zaštite općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitnih maski za potrebe općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja pregradnih zidova -obloga u dvorani u prve osnovne školi za smještaj blago oboljelih od korona virusa

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka posteljine za opremanje dvorane u prvoj osnovnoj školi za smještaj blago oboljelih od korona virusa

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka i isporuka zaštitinih maski za potrebe stanovništva općine Zavidovći

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Skeniranje fotografija i izrada promotivnog dokumentarnog filma za potrebe spomen sobe

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Oslobođenje Vozuće” I Faza

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada dokumentamog filma ,,Ratni put 328 „Slavne” bb

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada i isporuka stolova za biznis centar i novu šalter salu Općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Poslovi čišćenja u zgradi Općine Zavidovići prizemlje, I i II sprat za period oktobar- decembar 2020. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje konsultantskih usluga na implementaciji nove verzije informacionog sistema kroz module ImelDMS, ImelBIS, ImelHR, ImelE-UPRAVA

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora za nabavku, isporuku i ugradnja betona C 25/30 (MB 30) za potrebe modernizacije cesta ne području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA –Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izgradnji oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni ,,Ekonomija-Batvice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Uređenje 8 lokacija za postavljanje zelenih otoka

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – lzgradnja oborinske kanalizacije u poduzetničkoj zoni ,,Ekonomija-Batvice

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, isporuka i ugradnja betona C 25/30 (MB 30) za potrebe modemizacije cesta ne podrucju opcine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Vršenje dnevnog stručnog nadzora na uredenju parking prostora, a u okviru projekta Unapredenje turističke ponude izletista Kamenica i Spomenika prirode Tajan

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Odluka – Nabavka i isporuka pirotehničkih sredstava za ispaljivanje iz Ramazanskog topa u svrhu obilježavanja početka iftara za 2020. godinu

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Izrada debeloslojne horizontalne signalizacije na urbanom području općine Zavidovići

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Nabavka, transpot i isporuka posuda za otpad

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Unapredenje turističke ponude izletista Kamenica i Spomenika prirode Tajan – uređenje parking prostora

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Ustupanje prava na koristenje podataka iz baze – segmentiranje i analiza tržišta

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Isporuka cvjetova, buketa i ikebana za potrebe općine Zavidovići za 2020. godine

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Pružanje ugostiteljskih usluga,svečane večere za delegaciju bratkse općine Nilufer, Republika Turska

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA – Odluka o pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Zavidovići za potrebe reperezentacije za 2020. godine