OSTALA JAVNA OGLAŠAVANJA

Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Gradske izborne komisije Zavidovići

-Zaključak – Prihvata se prijava Bečić Suvada za davanje u zakup prostora opisanog u Javnom pozivu

Zaključak – Prihvata se prijava Imamović Emira za davanje u zakup prostora opisanog u Javnom pozivu

Kriteriji za utrošak sredstava sa transfera za jednokratne novčane pomoći za liječenje demobiliziranih branilaca i sredstava sa transfera za branilačke populacije, tekovine OOR-a i antifašizam

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za upravu civilne zaštite Grada Zavidovići

Registar redova vožnje općinskih autobusnih linija

Zaključak- Odbacuje se prijava Gušo Hamzalija za davanje u zakup prostora opisanog u Javnom pozivu

Lista projekata za predstavljanje i upoznavanje građana sa radom Općine Zavidovići na društvenim mrežama i portalima

Licitacija: prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera

Licitacija za dodjelu javne površine u općini Zavidovići radi prodaje bostana, sezonskog voća i povrća

Licitacija: prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera

Licitacija prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 01.04. do 30.11.2018. radi prodaje bostana

Odluka o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići