POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA SA KOJIM GRAD ZAVIDOVIĆI IMA SUKOB INTERESA