VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

OSTALE INICIJATIVE


VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA PETNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA ČETRNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA TRINAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA DVANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA JEDANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA DESETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA DEVETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA SEDME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA ŠESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA ČETVRTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTALE INICIJATIVE