OPĆINA BERANE

                             OPĆINA BERANE   

 

 OPĆI PODACI O OPĆINI BERANE:

Predsjednik opštine: Dragoslav Šćekić
Web: http://berane.me/
Telefon: +382 (51) 231 973
E-mail: opstinaberane@t-com.me
Fax: +382 (51) 233 357
Adresa: Ulica “IV Crnogorske brigrade” broj  1, 84 300 Berane, Crna Gora
Broj stanovnika: 28.739 stanovnika
Površina općine: 496 km2

Geografski položaj: Općina Berane je općina u Gornjem Polimlju u Crnoj Gori. Središte općine je gradsko naselje Berane. Smještena je u gornjem slivu Lima. Od juga prema sjeveru ovom rijekom podijeljena je na dva približno jednaka dijela i otvorena prema andrijevačkoj i bjelopoljskoj kotlini.
Na njenoj zapadnoj strani su vrhovi planina Bjelasice, a na jugoistočnoj i istočnoj Mokre planine, Smiljevice i Turjaka.

Riječ „Berane“ vuče porijeklo od proto-slovenske riječi  baranъ  – ovan.
Po oslobođenju od Turaka, 6 oktobra 1912. godine,  Berane ulazi u sastva Crne Gore i dobija državne, kulturne i ostale razvojne funkcije. Od 21. jula 1949. do marta 1992. godine nazivalo se Ivangrad, po narodnom heroju i revolucionaru, Ivanu Milutinoviću.


DOKUMENTI


ZAJEDNIČKI PROJEKTI


FOTOGALERIJA