RAZVOJNA AGENCIJA “RAZ” d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Razvojna agencija, RAZ d.o.o. Zavidovići je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Općine Zavidovići. Cilj agencije je da bude promotor, nosilac i koordinator razvojnih aktivnosti na području Općine.

RAZ d.o.o. Zavidovići registrovana je 11.07.2006. godine na kantonalnom sudu u Zenici i od tada zvanično počinje sa radom.

Trenutno svoje aktivnosti provodi kroz dva sektora:

  • servis rastu i razvoju mikro malih i srednjih kompanija i
  • pisanju projekata poslovnih i investicionih planova za (MMSP) mikro, mala, i srednja preduzeća

CILJNE GRUPE RAZ-a d.o.o.:

  • jedinice lokalne samouprave
  • privrednici
  • privredna udruženja i klasteri
  • udruženja civilnog društva
  • susjedne regije/regije u širem okruženju
  • druge potporne institucije
  • izrada studija izvedivosti, poslovnih planova, investicijskih elaborata i drugih razvojnih ekonomsko-finansijskih programa i studija

 

U sklopu RAZ-a nalazi se i Poslovni inkubator sa 750 m2 iskoristivog poslovnog prostora raspoređenog u tri veća i dva manja objekta, koji se s ciljem podsticaja i podrške individualnim subjektima male privrede izdaje po veoma pristupačnim cijenama.

U okviru inkubatora korisnici imaju pored stručne podrške na raspolaganju i zajedničke prostorije (wc, kuhinja, biznis centar). Poduzetnički inkubator ima za cilj  postati polazna tačka svim budućim poduzetnicima, ali i onima koji to već jesu.


Direktor agencije: Ajdin Polić, BSc Econ


Skupština RAZ-a d.o.o.:

1. Almir Mustafić, punomoćnik Gradskog vijeća Zavidovići


Nadzorni odbor:

1. Mušić Rasim, predsjednik
2. Kemal Mrahorović, član
3. Sifet Mulahalović, član


Sjedište:

Ulica “Radnička” broj 13 (Omladinsko naselje) 72220 Zavidovići
Tel/Fax: +387 32 878 404
E-mail: info@raz.ba, razdooozavidovici@bih.net.ba
Web/Facebook: www.raz.ba

 


DOKUMENTI

Odluka o osnivanju Razvojne agencije “RAZ” d.o.o. Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 5/2006)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije “RAZ” d.o.o. Zavidovići (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: )

Statut Razvojne agencije “RAZ” d.o.o. Zavidovići

Odluka o osnivanju Poslovnog inkubatora Zavidovići

Odluka o ustupanju objekta poslovnog inkubatora Zavidovići na korištenje (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj:1/2006)