“RAZVOJNA AGENCIJA ZAVIDOVIĆI” d.o.o.

Raz d.o.o. Zavidovići registrovana je 11.07.2006. godine na kantonalnom sudu u Zenici i od tada zvanično počinje sa radom.
Razvojna agencija, RAZ d.o.o. Zavidovići je stručna neprofitna organizacija, osnovana kako za podršku malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju Općine Zavidovići.


 Upravu preduzeća čini:                                   

Direktor agencije: Ajdin Polić


Skupštinu RAZ d.o.o. čine:
1. Almir Mustafić, predsjednik
2. Ibrahim Bošnjaković, član


Nadzorni odbor:
1. Mušić Rasim, predsjednik
2. Kemal Mrahorović, član
3. Sifet Mulahalović, član


Zaposlenik: Ines Taletović, prof. Engleskog jezika


Sjedište:
Ul. Radnička 13 (Omladinsko naselje) 72220 Zavidovići
Tel/Fax: +387 32 878 404
E-mail: info@raz.ba
Web: razdooozavidovici@bih.net.ba


DOKUMENTI

Smjernice ekonomske i fiskalne politike općine Zavidovići za period – 2019. godine, broj: 02-14- 905/16 od 27.05.2016. god,
Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2012.-2016. godine,
Odluka o proglašenju poslovno-poduzetničke zone „Ekonomija – Batvice“ 5/2009,
LEAP – Lokalni ekološki plan općine Zavidovići 3/12.