SLUŽBA ZA UPRAVU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, PITANJE BORACA I OPĆU UPRAVU

Nadležnost službe: SLUŽBA ZA UPRAVU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, PITANJE BORACA I OPĆU UPRAVU


Idriz Alihodžić, prof.
Pomoćnik načelnika
Tel:  032-206-711
idriz.alihodzic@zavidovici.ba


ODSJEK  ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU


Asima Merdanović, dipl. žurnalist
Šef  odsjeka
Telefon:  032-206-712
asima.merdanovic@zavidovici.ba


Nadina Mehinagić, dipl. pravnik
Stručni savjetnik za lična stanja građana i normativne poslove (matičar)
Telefon: 032-206-720
nadina.mehinagic@zavidovici.ba


Muamer Hrvić, profesor
Viši stručni saradnik za mlade, kulturu, sport i nevladin sektor – službenik za mlade
Telefon: 032-206-718
muamer.hrvic@zavidovici.ba


Selma Džaferović, diplomirani politolog
Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu, javne ustanove, iseljeništvo, socijalnu i zdravstvenu zaštitu
Telefon:  032-206-720
selma.catic@zavidovici.ba


Bego Avdušinović
Viši referent za lična stanja građana
Telefon: 032-206-717
bego.avdusinovic@zavidovici.ba


Elvedin Softić
Viši referent za lična stanja građana
Telefon: 032-206-717
elvedin.softic@zavidovici.ba


Mensija Hadžić
Viši referent za lična stanja građana
Telefon: 032-206-717
mensija.hadzic@zavidovici.ba


Sanela Čavalić
Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa
Telefon: 032-206-716


Indira Pašić
Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa
Telefon: 032-206-716


 Aziz Muharemović
Viši referent za otpremu pošte
Telefon: 032-206-759
aziz.muharemovic@zavidovici.ba


Edin Jarčević
Referent za poslove dostavljača i pakovanje pošte
Telefon: 032-206-759


ODSJEK ZA PITANJE BORACA, RASELJENIH LICA I POVRATNIKA


Amra Hadžić, dipl. pravnik
Šef  odsjeka
Telefon:  032-206-787
amra.hadzic@zavidovici.ba


Majda Mujanović Alimanović, dipl. pravnik
Viši stručni saradnik za pitanje boračko invalidske zaštite
Telefon:  032-206-787
majda.mujanovic@zavidovici.ba


Senada Muminović
Viši samostalni referent  za poslove boračko invalidske zaštite
Telefon:  032-206-789
senada.muminovic@zavidovici.ba


Zlata Aličić
Viši referent za poslove boračko invalidske zaštite
Telefon:  032-206-788
zlata.alicici@zaviovici.ba


Indira Đonlić
Viši referent za poslove raseljenih lica, povratnika, izbjeglica i readmisije
Tel:  032-206-716


Asim Karajbić
Viši referent za poslove raseljenih lica, povratnika, izbjeglica i readmisije
Telefon:  032-206-789
asim.karajbic@zavidovici.ba


Behija Šogolj
Viši referent za obračun i knjiženje novčanih primanja i poslove boračko-invalidske zaštite
Telefon : 032-206-790
sogolj.behija@zavidovici.ba