Mjesna zajednica “Brezik”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Brezik“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218320730007
Mobitel: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “BREZIK”

Mjesna zajednica Brezik obuhvata sela i zaseoke: Krajnići, Ismići i Brašljevine, Luke, Memići, Lug, Brezik, Brezik polje, Hum i Podvolujak.

Granice Mjesne zajednice “Brezik”:

1. Prema mjesnim zajednicama “Kovači” i “Pašin Konak”.
2. Prema Mjesnoj zajednici “Krivaja – Smailbašići” od ušća potoka Biotić uzvodno rijekom Krivajom do iza Pavetine.
3. Prema Mjesnoj zajednici “Gostović” od rijeke Krivaje kod Pavetine do Dubokog potoka. Prema Mjesnoj zajednici “Mahoje” Duboki potok, Bun trigonometar 694, Podvolujak kota 277.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “BREZIK”

Savjet mjesne zajednice “Brezik” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Edhem Sojkić, predsjednik Savjeta,
2.  Hasib Krajnić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Muhamed Bašić, član Savjeta,
4.  Mirnes Mujanović, član Savjeta,
5.  Senad Osmić, član Savjeta,
6.  Osman Humkić, član Savjeta,
7.  Hasib Krajnić, član Savjeta,
8. Mesud Muratović, član Savjeta,
9. Nermin Pašić, član Savjeta. 


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA