Mjesna zajednica “Pašin Konak”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Pašin Konak“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218320140005
Mobitel: 
E-mail:
Web / Facebook:

PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “PAŠIN KONAK”

Mjesna zajednica “Pašin Konak” obuhvata sela i zaseoke: Delići i Huskići, Borik i Hasanoviće, Imamovići, Kljenik, Lišiće, Bjelkići i Garići, Pašin konak, Vučje polje, Kruščice, Plužine i Oskoruše, Mujkići, Merdanovići, Omići, Omar, Osmići i Suljići, Mramorje, Potok i Mali Junuzovići, Laz, Livade i Božići, Kuljani, Bratanovići, Rudača, Dedići, Čevaljuša Gornja, Čevaljuša Donja, Riječani, Karačići, Vrela i Kuvelj.

Granice Mjesne zajednice “Pašin Konak”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Kovači” putem od Mramorja do Rudača, te starim putem od Rudača iza karalićkog visa i Žižaka do brda Novakuša.
2. Prema Mjesnoj zajednici “Brezik” od brda Novakuša potokom Maglajac do rijeke Krivaje i do potoka Hinjevina. Prema Mjesnoj zajednici “Krivaja-Smajlbašići” granica ide od ušća potoka Hinjevina uzvodno do Zveknog kamena, zatim ide istočno Keserskim stranama i spušta se kod potoka Biotić, zatim ide uzvodno potokom Biotić do “Šuplje Bukve”, gredom Podcjelova do granice sa općinom Banovići.
3. Dalje međuopćinskom granicom Zavidovići-Banovići, Zavidovići – Lukavac i Zavidovići – Maglaj do granice sa Mjesnom zajednicom “Rujnica”.
4. Prema Mjesnoj zajednici “Rujnica” od općinske granice Maglaj proteže se iza naseljenog mjesta Tursići i preko rijeke Rujnica nastavlja između Gornjih Junuzovića i Mednjika i kod Mramorja završava na putu Zavidovići – Hajderovići.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “PAŠIN KONAK”

Savjet mjesne zajednice “Pašin Konak” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Sevad Mustafić, predsjednik Savjeta,
2. Nermin Osmić, zamjenik predsjednika Savjeta.
3. Elvir Omerović, član Savjeta,
4.  Sifet Husić, član Savjeta,
5. Edin Kurtalić, član Savjeta,
6.  Fahrija Horozović, član Savjeta,
7.  Mirsad Muminović, član Savjeta,
8.  Mustafa Kadrić, član Savjeta,
9.  Vahid Omić, član Savjeta.

NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA