Mjesna zajednica “Lovnica”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Lovnica“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218319480005
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “LOVNICA”

Mjesna zajednica “Lovnica” obuhvata sela i zaseoke: Stipovići, Donja Lovnica, Dabići, Fejzići, Faljići, Huremi, Petrušići, Dolovi, Veselinovići, Paripovići, Tadići, Vidovići, Martići, Bećirovići i naselje Dolovi.

Granice Mjesne zajednice “Lovnica”:

Prema Mjesnoj zajednici “Klek” opisane u članu 8. stav 3. Odluke o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Zavidovići, “Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 8/2004, a prema Mjesnoj zajednici “Gostović” u članu 28. stav 3. iste Odluke, a prema Mjesnoj zajednici “Donji Gostović” opisane u članu 34., a sa jugozapada graniči sa administrativnim granicama općina Zavidovići i Žepče.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “LOVNICA”

Savjet mjesne zajednice “Lovnica” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Haris Dohranović, predsjednik Savjeta,
2.  Sanel Bajramović, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Avdija Faljić, član Savjeta,
4. Sifet Omerašević, član Savjeta,
5. Haris Bajrić, član Savjeta,
6. Semir Faljić, član Savjeta,
7. Remzo Husić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA