Mjesna zajednica “Maoča”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Maoča“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218320490006
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “MAOČA”

Mjesna zajednica “Maoča” obuhvata sela i zaseoke: Maoča, Stipin Han, Gornja Dištica, Donja Dištica, Lazine, Ivanovići i Borokvica.

Granice Mjesne zajednice “Maoča”:

1. Počinje od rijeke Krivaje na granici sa općinom Olovo, ide do kote 352 (Oglavak), zatim ide uz Malu Maoču do kote 490, a odatle na kotu 608, od te kote granica ide sjeverozapadno prema koti 708 (Velike Rudine) i uz Skočni potok granica ide prema rijeci Krivaji (Okuć), odakle granica ide preko Popovice (kota 607) i Rudina gdje granica izlazi na kotu 751 (Gira), a odatle preko Osoja, Runješa i Bijelog bučja izlazi na kotu 950 što predstavlja granicu sa Mjesnom zajednicom “Ribnica”.
2. Od kote 950 do granice sa općinom Olovo graniči sa Mjesnom zajednicom “Gostović”.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “MAOČA”

Savjet mjesne zajednice “Maoča” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Salem Turić, predsjednik Savjeta,
2. Jerko (Ivica) Pendić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Ilija Antunović, sekretar,
4. Ermin Musić, član Savjeta,
5. Jerko (Božo) Pendić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA