Mjesna zajednica “Mećevići”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Mećevići“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218321540007
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “MEĆEVIĆI”

Mjesna zajednica “Mećevići” obuhvata sela i zaseoke: Mećevići, Krčevine, Trnovače, Grab i Kućare.

Granice Mjesne zajednice “Mećevići”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Kovači” starim putem od Uljića, preko Davulija, Brda i “Visoke glavice” prema Mramorju do puta Zavidovići-Hajderovići.
2. Od kuće Mahmić Murisa rijekom Bosnom graniči sa Mjesnom zajednicom “Branioci grada” i Mjesnom zajednicom “Dolina-Alići” do Šabinog Potoka, prema granici Mjesne zajednice “Rujnica”.
3. Prema Mjesnoj zajednici “Rujnica” od Šabinog Potoka i uz potok do “Begluka” i prema Kuvelju gdje završava sa teritorijom Mjesne zajednice “Kovači” prema Markovom brdu.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “MEĆEVIĆI”

Savjet mjesne zajednice “Mećevići” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Emir Mujić, predsjednik Savjeta,
2.  Anel Mujkić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3.  Ismeta Šabić, član Savjeta,
4.  Šemsudin Čamdžić, član Savjeta,
5.  Samir Ikanović, član Savjeta,
6.  Rasim Mujkić, član Savjeta,
7.  Samir Frkatović, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA