Mjesna zajednica “Klek”

Sjedište / adresa: U ulici “Dr. Pinkasa Bandta” (Zgrada stare Općine).
ID broj: 4218319640002
Telefon: 032/877-051
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “KLEK”

Mjesna zajednica Klek obuhvata naselja “Potklečje”, naselje “Drugi kilometar” i ulice “Zlatnih ljiljana”, “Patriotske lige”, “Mehmeda Spahe”, “Mehmed-paše Sokolovića”, “Potklečki put”, “Prvomajska”, “Husein-kapetana Gradaščevića”, “Fabio Moreni”, “Guido Pulleti” i “Sergio Lane”.

Granice Mjesne zajednice “Klek”:

1. Mjesnu zajednicu Klek od Mjesne zajednice Asim Čamdžić dijeli ulica Savfet bega Bašagića od mosta na rijeci Bosni do fudbalskog stadiona ide iza kuće Džale Štefe i pruža se potokom do kuće Džinić Kerima i završava kod antenskog stuba na Kleku.
2. Prema Mjesnoj zajednici Gostović od antenskog stuba na Kleku sa istoka i spušta se između naseljenih mjesta Potklečje i Petkovići do rijeke Gostović na stipovićkom mostu.
3. Prema Mjesnoj zajednici Lovnica od stipovićkog mosta ispod naseljenog mjesta Stipovići, ispod šume zv. Stražica, iznad naselja 2.km nastavlja do naselja Dolovi gdje se spušta prema rijeci Bosni kod Dabića vira. Dalje granica Mjesne zajednice Klek rijekom Bosnom odvaja ovu Mjesnu zajednicu od Mjesne zajednice «Branioci grada» i općine Žepče.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “KLEK”

Savjet mjesne zajednice “Klek” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Mahmutović Nedžad, predsjednik Savjeta,
2. Tuzlić Amir, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Nermin Mehić, sekretar,
4. Ahmet Mahmutović, član Savjeta,
5. Ines Mušinović, član Savjeta,
6. Nuraga Fojnica, član Savjeta,
7. Enver Hamzić, član Savjeta,
8. Adis Mahmutović, član Savjeta,
9. Jasmin Muhić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA