Mjesna zajednica “Donji Gostović”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Donji Gostović“ je u područnoj školi “Poljice”.
ID broj: 4218321030009
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “DONJI GOSTOVIĆ”

Mjesna zajednica “Donji Gostović” obuhvata sela i zaseoke: Poljice, Petkoviće, Prnjavor, Fojnice, Paravce, Marušiće i Dediće.

Granica Mjesne zajednice “Donji Gostović”:

1. Počinju od releja na Kleku, zatim ide prema rijeci Gostović” Petkovićkim potokom” do njegovog ušća u rijeku Gostović, što predstavlja granicu sa Mjesnom zajednicom “Klek”.
2. Od ušća “Petkovićkog potoka” uzvodno rijekom Gostović granica ide do izvora Mihaljevac što predstavlja granicu sa Mjesnom zajednicom “Lovnica”.
3. Od izvora Mihaljevac granica skreće prema brdu Šajtovac i brdom Šajtovac dolazi do planine Klek na kotu 746 i predstavlja granicu sa Mjesnom zajednicom “Gostović”.
4. Granica od kote 746 ide preko planine Klek gdje se graniči sa Mjesnom zajednicom “Kovači” i dolazi do releja na Kleku (kota 635), odakle je i počela.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “DONJI GOSTOVIĆ”

Savjet mjesne zajednice “Donji Gostović” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Alen Menzilović, predsjednik Savjeta,
2. Omer Fojnica, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Memo Ćatić, član Savjeta,
4.  Nazif Zambaković, član Savjeta,
5.  Jasmin Handžić, član Savjeta,
6.  Hazim Avdić, član Savjeta,
7.  Halil Mulahalilović, član Savjeta.

NAJZNAČAJNI PROJEKTI

FOTO GALERIJA