Mjesna zajednica “Krivaja”

Sjedište / adresa:  Sjedište Mjesne zajednice “Krivaja” je u mjesnom domu “Krivaja”.
ID broj: 4218475000005
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “KRIVAJA”

Mjesna zajednicia “Krivaja” počinje od ušća potoka “Maglajac” u rijeku Krivaju i ide uzvodno do mjesta gdje potok presijeca put za Bratanoviće i skreće istočno preko tukova i ispod rudine do “Zvekinog kamena” i ulazi u potok “Hinjevinu”, zatim ide istočno “Keserskim stranama” i supšta se u potok “Biotić”.

Granice Mjesne zajednice “Krivaja”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Krivaja” granica ide od rijeke Krivaje putem k.č. 95 za žičani most na rijeci, presijeca put k.č. 1927 i ide između k.č. 89/2, 84/2, 86/2 i 86/3 s jedne strane i k.č. 89/1, 87 i 98/1 s druge strane (između zgrade “Centar” i Mesdžida) i nastavlja pravolinijski do potoka “Biotić” (s tim što bazen ostaje u Mjesnoj zajednici “Krivaja”), presijecajući parcele k.č.87, k.č. 98/1, k.č. 77, k.č. 76/1 i k.č. 76/2.
2. Dalje granica nastavlja uzvodno potokom “Biotić” do mjesta gdje granica od Mjesne zajednice “Pašin Konak” i Mjesne zajednice “Krivaja” ulazi u potok “Biotić.”


 SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “KRIVAJA”

Savjet mjesne zajednice “Krivaja” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Keserović Ramiz,, predsjednik Savjeta,
2. Džaferović Eniz, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Keserović Hazim, član Savjeta,
4. Keserović Zuhdija, član Savjeta,
5. Momković Salih, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA