Mjesna zajednica “Asim Čamdžić”

Sjedište / adresa: U ulici “Dr. Pinkasa Bandta” (Zgrada stare Općine).
ID broj: 4218319560009
Telefon: 032/877-051
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “ASIM ČAMDŽIĆ”

Mjesna zajednica “Asim Čamdžić” obuhvata naselje “Skroze” i ulice: “Česme”, “Gazija”, “Dr. Pinkasa Bandta”, “Gazihusrefbegova”, “Abdulvehaba Ilhamije”, “Dragovački put”, “Savfet bega Bašagića”, “Narodnog fronta”, “Naselje Solidarnosti i “Markovac”, “Voćarski put”, “Krivajska” i dio ulice “Patriotske lige” (Naselja Stadion i “ABC” blokovi)”.

Granice Mjesne zajednice “Asim Čamdžić”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Klek”. Planina Klek razdvaja teritoriju Mjesne zajednice “Asim Čamdžić” od teritorije Mjesne zajednice “Gostović”.
2. Prema Mjesnoj zajednici “Kovači” granica je istočno od Kleka i pruža se između naseljenih mjesta Skroze, Vikovići, prelazi rijeku Krivaju iznad žičanog mosta i naseljenog mjesta Stavci, pruža se iznad “Sabitovog brda”, do iznad Uljića.
3. Prema Mjesnoj zajednici “Mećevići” nastavlja se iznad Uljića i pruža se do potočića kod kuće Mešića i završava na rijeci Bosni kod kuće Mahmić Murisa.
4. Prema Mjesnoj zajednici Branioci grada završava se kod mosta na rijeci Bosni odnosno do ulice Safvet bega Bašagića.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “ASIM ČAMDŽIĆ”

Savjet mjesne zajednice “Asim Čamdžić” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Abidović Hašim, predsjednik Savjeta,
2. Sejkanović Esnef, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Amira Mulahalilović, sekretar,
4.  Aličić Abel, član Savjeta,
5.  Avdičević Belmin, član Savjeta,
6.  Čahtarević Enver, član Savjeta,
7.  Hodžić Džemal, član Savjeta,
8.  Omerašević Fikret, član Savjeta,
9.  Sarajlić Asim, član Savjeta,
10.  Šabanović Muriz, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA