Mjesna zajednica “Kovači”

Sjedište / adresa: Sjedište mjesne zajednice „Kovači“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218319720006
Broj: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “KOVAČI”

Mjesna zajednica “Kovači” obuhvata sela i zaseoke: Mustajbašići Donji, Mustajbašići Gornji, Kovači Gornji, Dragovići, Kovači – stanica, Džiniće, Stavci, Brijeg, Karalići, Žišci, Hrkići, Vikovići Donji i Vikovići Gornji.

Granice Mjesne zajednice “Kovači”:

1. Prema mjesnim zajednicama “Asim Čamdžić”, “Mećevićima” i “Pašin Konaku”,
2. Prema Mjesnoj zajednici “Brezik”, brdom Hum, preko rijeke Krivaje, potokom zv. “Skakavac” do vrha Klek i do “Mahovskog visa”,
3. Prema Mjesnoj zajednici “Gostović” od “Mahovskog visa” preko Kleka do granice sa Mjesne zajednice “Asim Čamdžić”.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “KOVAČI”

Savjet mjesne zajednice “Kovači” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Avdičević Zahid, predsjednik Savjeta,
2. Bećirović Dervo, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Šabić Sabahudin, član Savjeta,
4. Karahasanović Sifet, član Savjeta,
5. Karahasanović Edina, član Savjeta,
6. Hrkić Emir, član Savjeta,
7. Halilović Nermina, član Savjeta,
8. Ćatić Amira, član Savjeta,
9. Viković Sifet, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA