Mjesna zajednica “Krivaja – Smailbašići”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice “Krivaja – Smailbašići” je u mjesnom domu.
ID broj: 4218464730001
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “KRIVAJA – SMAILBAŠIĆI”

Mjesna zajednica “Krivaja – Smailbašići” obuhvata sela i zaseoke: Bare, Keseri, Fazlići, Smailbašići, Šadići, Rijeka, Krivaja, Curići, Polje, Lazendići, Tunjik, Sjenokos, Ravan, Podmalovan, Sjerkovine, Prokići, Gornje Polje, Tripunovići i Paljenik.

Granice Mjesne zajednice “Krivaja – Smailbašići”:

1. Prema mjesnim zajednicama “Pašin Konak” i “Brezik”.
2. Prema Mjesnoj zajednici “Vozuća” od rijeke Krivaje između Donjeg Brijega i Popovog osoja i pruža se sjevero-istočno preko Ljubičine strane i iza Paljenika produžava do općinske granice Banovići i dalje svojom sjevernom stranom graniči sa općinom Banovići.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE  “KRIVAJA – SMAILBAŠIĆI”

Savjet mjesne zajednice “Krivaja – Smailbašići”  za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Begić Rifet, predsjednik Savjeta,
2. Saletović Azem, član Savjeta,
3. Sačić Dževad, član Savjeta,
4. Sačić Jasmin, član Savjeta,
5. Begović Elvir, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA