Mjesna zajednica “Mahoje”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Mahoje“ u područnoj školi na “Mahoju”.
ID broj: 421832138000
Telefon:
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “MAHOJE”

Mjesna zajednica “Mahoje” obuhvata sela i zaseoke: Podvolujak, Volujak, Brdo, Potok, Žuber i Oštrić.

Granica Mjesne zajednice “Mahoje”:

1. Počinje od Podvolujaka i kote 277 odakle ide prema Bunu i trigonometru 694, zatim se spušta u “Duboki potok”, što predstavlja granicu prema Mjesnoj zajednici Brezik”.
2. Od “Dubokog potoka” granica ide do kote 777 i spušta se “Bezimenim potokom” na “Hajr vodu”, a zatim pravolinijski do “Kahrića vode” i spušta se u Buretinu (Bajvatski mlin), odatle na Malić i kotu 594 i dalje na Ljeskovac i kotu 956 što čini granicu prema Mjesnoj zajednici “Gostović”.
3. Od Ljeskovca i kote 956 granica ide ka brdu Oštrić i koti 862, dalje Gredom na Stolić i kotu 756, zatim istom Gredom na Visić i trigonometar 613, dalje do izvora Zelenak brdo Zelen i ponovo na Podvolujak odakle je i počela, a što čini granicu sa Mjesnom zajednicom “Vozuća”.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “MAHOJE”

Savjet mjesne zajednice “Mahoje” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Amir Delić, predsjednik Savjeta,
2. Gluhić Sejad, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Juso Muhić, član Savjeta,
4. Nusret Gluhić, član Savjeta,
5. Zijad Bukvić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA