Mjesna zajednica “Gostović”

Sjedište / adresa: Naselje 7. kilometar, Sinanovići b.b.
ID broj: 4218320650003
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “GOSTOVIĆ”

Mjesna zajednica “Gostović” obuhvata: sela i zaseoke Gostović, Bajvate, Beše, Žioke, Borovnica, Šehići, Kozlići, Čardak, Otežnja, Drakulići, Kučice, Bijeda, Lijevča, Mitrovići, Stojanovići, Kamenica, Priluk, Đurići, Božičkovići, Novakovići, Sinanovići, Tribići, Velići, Grabovica, Lug, Mrđani i Vukmanovići.

Granice Mjesne zajednice “Gostović”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Vozuća” ostaju nepromijenjene do Ljeskovca. Od Ljeskovca i kote 956 granica ide na Malić i kotu 594 do Buretine “Bajvatski mlin” i ide do “Kahrića vode” i “Hajr vode”, bezimenim visom na kotu 777 do Dubokog potoka, što čini granicu sa Mjesnom zajednicom “Mahoje”.
2. Granica prema mjesnim zajednicama “Vozuća”, “Ribnica”, “Brezik”, “Klek” i “Kovači” opisane su u članu 24. stav 2., u članu 26. stav 2., u članu 20. stav 3., u članu 8. stav 2. i članu 18. stav 3. ove Odluke.

3. Granice Mjesne zajednice “Gostović” prema Mjesnoj zajednici “Donji Gostović” opisane su u članu 34. ove Odluke (Odluka o osnivanju, organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Zavidovići, “Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 8/2004) a prema Mjesnoj zajednici “Lovnica” granica ide južno između sela Kučica i Martića do Visoke glavice odakle se nastavlja do administrativne granice općina Zavidovići i Žepče, a sa istočne i južne strane graniči sa općinama Vareš i Kakanj.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “GOSTOVIĆ”

Savjet mjesne zajednice “Gostović” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Mahovac Senad, predsjednik Savjeta,
2. Omerašević Mirzet, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Grabovac Alen, sekretar,
4. Sinanović Behudin, član Savjeta,
5. Hercegović Emin, član Savjeta,
6. Šehić Hasan, član Savjeta,
7. Delić Ibrahim, član Savjeta,
8. Mujkić Muhamed, član Savjeta,
9. Buljubašić Aziz, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA