Mjesna zajednica “Stipovići”

Sjedište / adresa: Stipovići b.b.
ID broj : 421845752000
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “STIPOVIĆI”

Mjesna zajednica “Stipovići” obuhvata selo i zaseoke Stipovići,  Staro selo, Lipovci, Bare i Luke.

Granice Mjesne zajednice “Stipovići”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Lovnica” granica počinje od mjesta zv. “Bećirovske vratnice”, putem označen sa k.č. 2212 k.o. Donja Lovnica u pravcu sjevero-zapada u dužini od 700 m do mjesta gdje je izgrađen bazen vlasništvo Mjesne zajednice “Lovnica”.
2. Granica zaobilazi bazen koji ostaje u Mjesnoj zajednici “Lovnica” i ide putem u podnožju brda zv.”Vis” i dalje gredom u pravcu sjevera pored parcela zv.”Ogledala” koje ostaju u sastavu Mjesne zajednice “Stipovići”.
3. Zatim granica ide u pravcu sjevero-zapada gredom trigonometra broj 90 odnosno mjesta zv.”Gaj”. Od trigonometra broj 90 granica se spušta prema parcelama zv.”Javorici” sa jedne strane (Mjesna zajednica “Stipovići”), odnosno parcelama Dolovi sa druge strane (Mjesna zajednica “Lovnica”). U sastav Mjesne zajednice “Lovnica pripada mezarje Dolovi.
4. Granica se spušta u pravcu sjevero-istoka gredom prema rijeci Gostović do mjesta zv. “Mujatovića mlin” (kuća Selvera Polića), gdje se granica i završava.

5. Granica Mjesne zajednice Gostović prema Mjesnoj zajednici Stipovići kreće se od izvora zv. “Mihaljevac” u pravcu jugozapada pored parcela zv. “Lugovi”, koje su u sastavu Mjesne zajednice “Stipovići” u dužini od 500 m i dolazi do javnog puta označenog sa k.č. 2220 k.o. Donja Lovnica.
6. Zatim u pravcu zapada u dužini od 500 m navedenim putem dolazi do naseljenog mjesta “Bijeda”.
7. Zatim granica se lomi u pravcu sjevera u dužini od 100 m između naseljenog mjesta “Bijeda” sa jedne strane i “Vučje kose” sa druge strane i ide tom granicom u dužini od 400 m u pravcu zapada i ponovo dolazi do puta označenog sa k.č. 2220 k.o. Donja Lovnica.
8. Granica ide dalje navedenim putem u pravcu zapada u dužini od 350 m do mjesta zv. “Bećirovske vratnice”, gdje se granica i završava.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “STIPOVIĆI”

Savjet mjesne zajednice “Stipovići” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Almin Dohranović, predsjednik Savjeta,
2.  Selim Ćehajić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Ramiz Burkić, član Savjeta,
4.  Arnel Bećirović, član Savjeta,
5.  Almir Husanović, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA