Mjesna zajednica “Rujnica”

Sjedište / adresa: U mjesnom domu u Rujnici.
ID broj: 4218320570000
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “RUJNICA”

Mjesna zajednica “Rujnica” obuhvata sela i zaseoke: Jolde, Luke, Selište, Šabin potok, Zagaj, Mednjik, Hurići, Hadrovići, Kazići, Gornja Blizna i Tursići.

Granice Mjesne zajednice “Rujnica”:

1. Prema mjesnim zajednicama “Pašin Konak” i “Mećevići”. Granica od Sajlovog potoka ide prema brdu Vis i Trešnjica, a odatle pobrđem ide do Rujničke rijeke kod Velike okrete, a odatle se penje na “Veliku Stražbu”.
2. Od “Velike Stražbe” spušta se na “Bezimeni potok” do Mustafine česme, gdje presijeca put Zavidovići – Maglaj i spušta se u korito rijeke Bosne. Sredinom korita rijeke Bosne nizvodno ide do ušća “Bezimenog potoka” kod kuće Lazić Rajka, odatle granica uz “Bezimeni potok” ide do parcele Frkatović Ismeta, a zatim uz “Prijeke njive”, putem za Bliznu dolazi do raskršća puta za Donju Bliznu i Bočinjsku crkvu.
3. Odatle granica nastavlja jugoistočno pored kuće Arsenović Čede (k.č.71/2 k.o. Dolac) i ide granicom k.č. 220; k.č. 218/2; k.č. 215/2 sa lijeve strane i k.č. 221/1 – državno vlasništvo sa desne strane i dolazi do kolskog puta (k.č. 197) kod kuće Jošić Ratka (k.č. 202/1).
4. Granica dalje ide sjeveroistočno do “Jezera” gdje izlazi na granicu sa općinom Maglaj, što čini granicu Mjesne zajednice “Rujnica” sa Mjesnom zajednicom “Dolac.”


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “RUJNICA”

Savjet mjesne zajednice “Rujnica” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Haris Hodžić, predsjednik Savjeta,
2.  Asim Tursić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3.  Senad Kalabić, sekretar,
4.  Uzeir Imamović, član Savjeta,
5.  Mersad Avdić, član Savjeta,
6.  Elvir Selimović, član Savjeta,
7.  Jasmin Hodžić, član Savjeta,
8.  Jasmin Turković, član Savjeta,
9.  Izet Frkatović, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA