Obavještenja o javnim nabavkama

Prikaz # 
Naslov
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NAVACI - REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE POSTOJEĆE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE ZAVIDOVIĆI I IZGRADNJE PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA OTPADA
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE ZGRADE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA VIDEO SNIMANJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI/REKONSTRUKCIJI INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI I ELEKTROINSTALACIJA U ZGRADI OPĆINE ZAVIDOVIĆI I ZGRADI STARE OPĆINE ZA PERIOD OD DVIJE GODINE
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA SNIMANJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGIH DOGAĐAJA I RADIO EMITOVANJE SNIMLJENOG MATERIJALA ZA 2016 GODINU
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - ISPORUKA GORIVA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA VIDEO SNIMANJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI I NJIHOVO EMITOVANJE
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA SNIMANJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGIH DOGAĐAJA I RADIO EMITOVANJE SNIMLJENOG MATERIJALA ZA 2016 GODINU
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI - IZVRŠENJE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE ZGRADE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016 GODINU