Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na izgradnji kolektora iznad naselja Gaj II

Odlukom Općinskog načelnika broj  02-14-2102/18 od 20.06.2018. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova“Izgradnja kolektora iznad  naselja Gaj II sa prethodno nabavljenim cijevima od strane investitora“. Obavještenje o javnoj nabavci  objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana  22.06.2018. godine, a na adresu Općine Zavidovići do krajnjeg roka za dostavu ponude 04.07.2018.godine dostavljene … Nastavi čitati Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na izgradnji kolektora iznad naselja Gaj II