Odluka o pokretanju postupka javne nabavke “Rekonstrukcija ulica i javnih površina u gradu“

Na osnovu člana 18., stav 1 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 39. Statuta općine Zavidovići ( „Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 5/08 i 5a/08), u predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavci radova,  Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke „ Rekonstrukcija ulica i javnih površina … Nastavi čitati Odluka o pokretanju postupka javne nabavke “Rekonstrukcija ulica i javnih površina u gradu“