Pokrenut postupak javne nabavke radova: „Sanacija putnih komunikacija na lokalitetu naselja Majdan“

Odlukom Općinskog načelnika Općine Zavidovići, 26.10.2018. godine, pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova „Sanacija putnih komunikacija na lokalitetu naselja Majdan“. Procijenjena vrijednost predmetnih radova iznosu 42.725,00 KM bez uračunatog PDV-a, a finansirat će se iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona koje će Vlada Zeničko-dobojskoh kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i … Nastavi čitati Pokrenut postupak javne nabavke radova: „Sanacija putnih komunikacija na lokalitetu naselja Majdan“